۰۲۱-۶۶۴۰۰۰۰۸-۶۶۹۷۱۰۰۰
دسته بندی لیست
[ دانلود لیست قیمت ]
لیست قیمت

ردیف

نام محصول

قیمت

موجودی انبار

1 پرسان و جویان ریاضی پنجم ابتدایی کاهه 210,000 ریال موجود
2 پرسان و جویان علوم پنجم ابتدایی کاهه 160,000 ریال موجود
3 ریاضی ششم تیزهوشان کاهه 290,000 ریال موجود
4 فارسی ششم تیزهوشان کاهه 220,000 ریال موجود
5 علوم نهم تیزهوشان کاهه 350,000 ریال موجود
6 ریاضی نهم تیزهوشان کاهه 320,000 ریال موجود
7 ریاضی و آمار دهم انسانی میکروطبقه بندی گاج 160,000 ریال موجود
8 آزمون بزرگ پنجم دبستان گاج 270,000 ریال موجود
9 آزمون بزرگ چهارم دبستان گاج 250,000 ریال موجود
10 آموزش و آزمون مطالعات اجتماعی هفتم رشادت مبتکران 190,000 ریال موجود
11 گل پلاس آزمون جامع پنجم تیزهوشان گل واژه 350,000 ریال موجود
12 جلد دوم زبان تخصصی کنکور مبتکران (شهاب اناری) 200,000 ریال موجود
13 جلد اول زبان تخصصی کنکور مبتکران (شهاب اناری) 310,000 ریال موجود
14 فارسی هفتم دلفین واله 120,000 ریال موجود
15 آموزش به روش ریاضی ششم واله 150,000 ریال موجود
16 علوم پنجم ابتدایی دلفین واله 100,000 ریال موجود
17 ریاضی چهارم ابتدایی دلفین واله 100,000 ریال موجود
18 علوم هشتم دلفین واله 100,000 ریال موجود
19 ریاضی هفتم دلفین واله 120,000 ریال موجود
20 علوم هفتم دلفین واله 80,000 ریال موجود
21 انگلیسی دهم متوسطه بنی هاشم 40,000 ریال موجود
22 هدیه های آسمان ششم ابتدایی بنی هاشم 40,000 ریال موجود
23 TICK MAG مداد آزمون گاج (به همراه یک بسته نوک) 100,000 ریال موجود
24 امتحانوفن نهایی زبان فارسی3 مهروماه 35,000 ریال موجود
25 امتحانوفن نهایی ادبیات 3 مهروماه 35,000 ریال موجود
26 فیزیک نهم تیزهوشان مهروماه 230,000 ریال موجود
27 معجزه زیست کنکور مهروماه (سال دوم و سوم) 300,000 ریال موجود
28 آموزش استعداد تحلیلی تیزهوشان ششم و نهم مهروماه 200,000 ریال موجود
29 31 استان نهم به دهم (مجموعه آزمون های نمونه دولتی و تیزهوشان) پویش 290,000 ریال موجود
30 زیست تصویری پیش دانشگاهی همگامان 280,000 ریال موجود
31 زیست تصویری سال دوم دبیرستان همگامان 220,000 ریال موجود
32 زیست تصویری سال سوم دبیرستان همگامان 230,000 ریال موجود
33 پا به پا کتاب جامع تیزهوشان ششم ابتدایی پویش 420,000 ریال موجود
34 40 آزمون 5100 ثانیه ای پویش (تیزهوشان ششم به هفتم) 440,000 ریال موجود
35 پا به پا کتاب جامع تیزهوشان سوم ابتدایی خوارزمی 290,000 ریال موجود
36 پابه پا کتاب جامع تیزهوشان دوم ابتدایی خوارزمی 250,000 ریال موجود
37 هوش برتر ششم (ویژه آزمون استعداد تحلیلی) لوح برتر 150,000 ریال موجود
38 هوش برتر نهم (ویژه آزمون استعدادهای تحلیلی تیزهوشان) لوح برتر 150,000 ریال موجود
39 EQ جامع سوم ابتدایی گاج 380,000 ریال موجود
40 پرسمان ادبیات فارسی پیش دانشگاهی گاج 180,000 ریال موجود