شیوه بازگرداندن کالا

شرایط لغو سفارش و یا بازگرداندن کالا

ساکنین تهران
تهرانی های عزیز می توانید با شماره 66957522-021 تماس حاصل فرمایید و پس از اعلام کد سفارش به همراه نام و نام خانوادگی خود اقدام به لغو سفارش خود نمایید.
نکته : لغو سفارش تنها تا قبل از ارسال محصول (در همان روز ثبت سفارش و تا ساعت 2 بعدالظهر همان روز) امکان پذیر می باشد و چنانچه بعد از ارسال محصول اقدام به لغو سفارش خود نمایید ، موظف هستید هزینه ارسال سفارش را به پیک مربوطه پرداخت نمایید.
ساکنین شهرستان
شهرستانی های عزیز در صورت نیاز به لغو سفارش خود می توانید با شماره 66957522-021 تماس حاصل فرمایید و با اعلام کد سفارش و نام و نام خانوادگی خود اقدام به لغو سفارش خود نمایید.